תגובה מי. יצחקי מנהל כ"א, נשר מפעלי מלט ישראליים

שחף אבטחה מעניקה למפעלנו מזה 12 שנים רצופות, שרותי אבטחה, שמירה חמושה, סיור ופיקוח.
ראוי לציין שהשרות הניתן ע"י החברה הנ"ל הינו לשביעות רצוננו המלאה וברמה גבוהה.

המלצות נוספות