תגובה מארי כהן מנב"ט מרחב צפון - קרן קיימת לישראל

מרחב צפון של קרן הקיימת לישראל מקבל שירותי אבטחה מחברת שחף אבטחה באופן רציף משנת 2006 ועד היום לשביעות רצוני המלאה.

המלצות נוספות