תגובה מרוזנבלט אדי, מנהל בטחון עיריית חיפה

 חברת "שחף" מספקת את השירותים באופן מהיר ויעיל לשביעות רצוננו. מאבטחת מוסדות חינוך מתקני עייריה ואירועים, נותנת שירותי מוקד ותגובה במוסדות העיר חיפה.

המלצות נוספות